Western Lake Erie Wrecks

Number Ship Name Length Sunk Depth GPS Lat GPS Lon Loran X Loran Y Map GPS
1 Frank E. Vigor 412' 1944 41o54.545' -81o57.242'
2 Case 301' 1917 19' 41o48.560' -82o51.640' 43744.3 56956.9
3 Armenia 285' 1906 41o53.512' -82o38.555' 43806.6 57091.0
4 Algeria 285' 1906 41o32.230' -81o42.940'
5 George Stone 270' 1919 41o53.240' -82o33.240'
6 George Stone 283' 1909 41o53.700' -82o33.440' 43820.3 57135.3
7 Specular 264' 1900 41o49.770' -82o32.410' 43795.3 57128.4
8 Specular 263' 1900 41o49.370' -82o32.180'
9 F. A. Meyer 256' 1909 41o55.440' -82o02.950'
10 Clarion 254' 1918 66' 41o57.260' -82o16.300'
11 Lycoming 251' 1910 42o15.080' -81o53.380'
12 Morning Star 246' 1868 41o36.810' -82o12.530'
13 Clarion 241' 1909 59' 41o57.692' -82o16.517' 43890.1 57298.3
14 Sand Merchant 252' 1936 50' 41o34.430' -81o57.520'
15 Concinaugh 251' 1906 18' 41o55.000' -82o30.930'
16 F. Prince 245' 1911 41o36.575' -82o40.689' 43682.65 57000.88
17 Colonial 244' 1914 42o15.523' -82o04.514' 44042.5 57472.5
18 Tasmania 228' 1905 40' 41o47.300' -82o29.790'
19 Tasmania 221' 1905 39' 41o47.140' -82o30.070' 43786.8 57140.1
20 John Pridgeton Junior 221' 1909 41o35.320' -81o58.600'
21 Quito 215' 1902 41o28.956' -82o10.518' 43696.5 57232.3
22 Joy Gould 214' 1918 40' 41o51.980' -82o24.890' 43529.2 57202.6
23 Jay Gould 214' 1918 41o51.530' -82o24.610'
24 Dundee 211' 1900 41o41.330' -81o50.630'
25 Sarah E. Sheldon 193' 1905 41o29.740' -82o06.670'
26 Charles B. Packard 190' 1906 41o56.365' -82o41.962' 43817.88 57073.75
27 St. Louis 190' 1852 41o39.007' -82o38.443' 43705.2 57030.7
28 Grand Traverse 181' 1896 37' 41o56.900' -82o53.680' 43796.0 46975.1
29 Tioga 177' 1877 41' 41o53.480' -82o35.660' 43813.5 57115.9
30 Tioga 1897 41o53.060' -82o35.330'
31 David Stewart 171' 1893 41o59.144' -82o33.243' 43858.0 57160.2
32 Northern Indiana 170' 1856 31' 41o54.350' -82o30.890' 43830.6 57160.5
33 Northern Indiana 1856 41o53.870' -82o30.590'
34 Marshall F. Butters 164' 1916 41o43.640' -82o17.370'
35 Little Wissahickon 146' 1896 26' 41o54.220' -81o56.780'
36 Charles H. Davis 145' 1903 41o30.780' -81o43.520'
37 City of Concord 144' 1906 41o33.059' -82o33.011' 43674.68 57052.85
38 M. I. Wilcox 140' 1906 22' 41o59.260' -82o56.760' 43802.2 56959.8
39 M. I. Wilcox 140' 1906 26' 41o58.830' -82o56.450'
40 Amaretta Mosher 139' 1902 41o38.780' -82o49.320'
41 Isabella J. Boyce 138' 1917 41o42.260' -82o46.820'
42 St. Lawrence 137' 1900 41o28.984' -82o10.315' 43697.2 57234.2
43 H. G. Cleveland 137' 1899 41o41.450' -82o16.221' 43775.5 57436.1
44 Success 135' 1946 41o32.240' -82o55.150'
45 Charles Spademan 134' 1909 41o38.881' -82o51.140' 28853.3 56920.1
46 Willis 132' 1872 74' 41o56.281' -82o09.937' 43897.2 57349.5
47 New Brunswick 128' 1858 42o07.318' -82o18.380' 43950.9 57321.2
48 G. Worthington 120' 1887 39' 41o56.690' -82o51.310' 43800.0 46944.4
49 Adventure 104' 1903 41o37.140' -82o40.900'
50 Admiral 90' 1942 41o38.240' -81o54.200'
51 Alva B. 73' 1917 41o30.770' -82o01.890'
52 Dominion 70' 1892 43' 42o00.152' -82o26.967' 43880.5 57218.3
53 Dominion 75' 1892 41o59.750' -82o26.710'
54 Duke Luedtke 68' 1993 41o41.630' -81o57.660'
55 Robert 50' 1982 47' 42o13.090' -82o58.940'
56 America 1854 41o49.680' -82o38.070'
57 Ivanhoe 1855 41o33.310' -82o02.830'
58 Craftsman 1958 41' 41o31.942' -82o00.375'
59 Steven F. Gale 1866 41o44.460' -81o52.920'
60 Charger 1890 41o52.118' -82o32.050' 43812.7 57141.2
61 Fanny L. Jones 1890 41o30.640' -81o43.750'
62 Mecosta 1922 48' 41o31.850' -81o53.000'
63 Capstan Wreck 34' 41o52.118' -82o32.050' 43812.7 57141.2
64 Capstan Wreck 41o51.630' -82o37.750'
65 Hickory Stick 41o32.300' -82o06.240'

The above information comes with the following guarantee: If you dive at these locations, you'll probably get wet.

This information came from multiple sources - I have not personally verified _ANY_ of it. Caveat Emptor. I wouldn't be suprised if some of these wrecks have been raised and aren't even there anymore. A good bit of this info came from Alchem Incorporated and they've got some nice background info and other stuff too. (In fact, I stole the pictures from there...)